चांदुर बाजार जवळील वणी या गावात घरांना लागली भीषण आग.

agnishaman dal

अमरावती : चांदुर बाजार तालुक्यातील वणी या गावात काही घरांना दुपारी १२ च्या दरम्यान अचानक आग लागली. या घटनेमुळे संपूर्ण …

Read more